Cięcia strukturalne młodego drzewa

Dlaczego przyciąć młode drzewo?

W artykule Czy moje drzewo jest bezpieczne? opisałem szereg cech drzewa, która świadczą o jego sile, mocnej strukturze.

Sadząc niewielkie drzewko w przydomowym ogrodzie, na działce, często pozostawiamy je samemu sobie do czasu aż z jakichś przyczyn zaczynamy obawiać się o bezpieczeństwo, po wielu latach, kiedy drzewo jest już duże i okazałe. Na takim etapie, zabiegi pielęgnacyjne na dużym drzewie wymagają już specjalistycznej wiedzy, umiejętności, często są pracochłonne i … kosztowne.

Tymczasem, niewielkim kosztem, przy pomocy zwykłego sekatora, lub małej piłki ręcznej możemy zadbać, żeby nasze drzewo rosło silne na wczesnym etapie jego rozwoju. Cięcia młodego drzewka:

 • można wykonać samodzielnie
 • nie wymagają specjalistycznych umiejętności, czy pracy na dużej wysokości
 • są bezpieczne dla drzewa, młode drzewko dużo lepiej znosi cięcia (dla dużego drzewa 30% redukcji korony to bardzo dużo, podczas gdy młode drzewko z powodzeniem zniesie 50%-wą redukcję)
 • są tanie
 • pozwolą wcześnie ukształtować koronę drzewa, aby w przyszłości było silne i zdrowe, odporne na wiatr

Mocna struktura drzewa

W zasadzie cięcia jakie należy wykonać sprowadzają się do przestudiowania artykułu Czy moje drzewo jest bezpieczne? i dokonanie takich cięć, aby na wczesnym etapie rozwoju zapewnić mocną strukturę korony. Mocną czyli:

 • Z jednym, głównym, dominującym przewodnikiem
 • Z bocznymi konarami o średnicy mniejszej o 2/3 razy od konaru, z którego wyrastają
 • Bez połączeń V-kształtnych, z zakorkiem
Podpowiedź Jeżeli chcesz, żeby w przyszłości pod drzewem był prześwit to regularnie podkrzesuj drzewo młode. Nie czekaj lata, aby odciąć dojrzałemu drzewu solidne dolne konary o dużej średnicy. Młode drzewko zniesie dużo lepiej małe cięcia i będzie miało czas, żeby przystosować się do zmian, wzmocnić pień i udźwignąć bez trudu podkrzesaną koronę.

Jak przyciąć moje młode drzewko

 1. Wybierz główny przewodnik
 2. Zidentyfikuj i przytnij lub wyeliminuj konkurujące przewodniki
 3. Odszukaj słabe, V-kształtne połączenia i przytnij jeden z konarów
 4. Odszukaj, zbyt długie konary, przerastające koronę i przytnij
 5. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, podkrzesaj najniższą partię korony, myśl perspyktywicznie

Przykłady

Cięcia strukturalne młodego drzewa - przykład 1
 1. Wybieramy przewodnik (niebieski)
 2. Usuwamy konkurujący przewodnik (proponowane cięcia na czerwono), to cięcie można też wykonać dalej, pozostawiając część gałęzi
 3. Redukujemy gałązkę na szczycie przewodnika, która potencjalnie z nim będzie konkurować, tym samym jeszcze bardziej wyodrębniamy dominujący przewodnik
 strukturalne młodego drzewka - przykład 2
 1. Wybieramy dominujący przewodnik (niebieski)
 2. Redukujemy zdecydowanie przerośniętą gałąź – średnica prawie taka sama jak proponowany przewodnik (proponowane cięcia na czerwono), ze względu na średnicę możemy dalej ją zredukawać, ale rozkładamy cięcia w czasie i za rok możemy zredukować przy przewodniku
 3. Redukujemy gałązkę na szczycie przewodnika, która potencjalnie z nim będzie konkurować, tym samym jeszcze bardziej wyodrębniamy dominujący przewodnik
 4. Redukujemy gałązkę na szczycie przewodnika, która potencjalnie z nim będzie konkurować, tym samym jeszcze bardziej wyodrębniamy dominujący przewodnik
 5. Redukujemy niską gałąź, która potencjalnie w przyszłości może kolidować np. z budynkiem czy po prostu zapewniamy żądany prześwit pod drzewem, jak wyżej redukcje możemy rozłożyć na kilka sezonów