Kolizja drzewa z linią energetyczną

Bezpieczeństwo

kolizja drzewa z linią wysokiego napięcia

  • Gałęzie drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznej lub wrastające w kable mogą przy silnym wietrze powodować spięcia i czasowe braki w dostępie do prądu
  • Grube konary lub całe drzewa, mogą uszkodzić / zerwać kable co wydłuża czas naprawy i czas bez prądu
  • Bez doświadczenia i przygotowania, nie przycianaj/wycinaj drzew w sąsiedztwie linii samodzielnie, nie korzystaj z pił na wysięgniku, które zwykle przewodzą prąd
  • Pamiętaj, że zerwana linia, leżąca swobodnie na ziemii, lub wisząca na gałęzi może ciągle przewodzić prąd, nie dotykaj jej, zabezpiecz teren i powiadom pogotowie energetyczne

Odpowiedzialność

Za naprawę uszkodzeń linii oraz za pielęgnacje drzew w jej sąsiedztwie, nawet tych będących własnością całkowicie prywatną odpowiada zakład energetyczny. Nie bój się, że odpowiedzialność za zerwaną linię i koszty jej naprawy będą spoczywać na Tobie. Możesz powiadomić zakład energetyczny o problemie z kolizją Twojego dzewa z linią energetyczną, ale nie odpowiadasz za podjęcie działań. Fachowcy współpracujący z dostawcą energii powinni ocenić ryzyko i podjąć działania, zdażają się też okresowe przeglądy i przycinanie drzew.

W praktyce

W praktyce dostawca energii podejmuje działanie rzadko, i tylko w określonych przypadkach – bezpośredniego sąsiedztwa gałęzi i linii. Drzewo rosnące blisko linii, jednak nie kolidujące z nią bezpośrednio nie stanowi zwykle problemu. Ma to czysto ekonimiczne uzasadnienie, dla dostawcy energii taniej jest podjąć nawet 100 interwencji po nawałnicy i naprawić 100 zerwanych linii niż zajmować się pielęgnacją 10 tysięcy drzew, które w mniejszy lub większy sposób stanowią ryzyko. Koszt prewencji w tym przypadku przewyższa koszt interwencji.

W praktyce też, niestety, kiedy już zakład energetyczny podejmuje działania robi to rzadko w zgodzie ze sztuką (patrz Przycinanie drzew), często ogławiając je i masakrując. Jest to ważny powód, dla którego warto, albo: zadbać o swoją podstawową wiedzę i wymagać od takiej ekipy solidnych działań, albo zatrudnić specjalistę we własnym zakresie.

Wycinka/przycinanie drzewa przy linii energetycznej

Jest absolutnie możliwa przez niezależnego specjalistę. W niektórych przypadkach może wymagać czasowego wyłączenia prądu w linii. Takiego wyłączenia dokonuje zakład energetyczny na specjalny wniosek. Koszt, w zależności od dostawcy i typu linii, waha się od 150 do 300 zł. W praktyce prąd wyłączamy rzadko, zwykle kiedy pień (a nie gałęzie) znajdują się blisko linii (w odległości mniejszej niż 1m). W moim przypadku taką potrzebę oceniam zawsze indywidualnie i tylko po oględzinach na miejscu.