Przycinanie drzew

Kiedy i jak przycinać drzewa?

Podpowiedź Artykuł dotyczy pielęgnacji zieleni wysokiej, a nie jest poradnikiem dla sadowników (cięcia drzew owocowych mogą mieć swoją specyfikę).

Kiedy przycinać drzewo?

Obecnie, długoletnie obserwacje naszych drzew, wskazują, na to że w zasadzie drzewa można bezpiecznie przycinać przez cały rok, za wyjątkiem okresu wczesno-wiosennego, kiedy drzewa pączkują.

Dodatkowym aspektem praktycznym jest kwestia masy zielonej. W okresie wiosenno-letnim musimy się liczyć z dużo większą ilością pozostałości, którą najczęściej kompostujemy, lub utylizujemy.

Dodatkowo należy uwzględnić kwestie prawne związane z okresem lęgowym. Zgodnie z prawem można też usunąć tylko do 30% korony drzewa.

Malowanie „ran”

Poza bardzo specyficznymi sytuacjami malowanie drzew jakimikolwiek preparatami w żaden sposób nie pomaga w grodzeniu ran drzewa.

Jak samodzielnie przyciąć drzewo?

Technika przycinania


Zdjęcie prezzentuje poprawną, 3 stopniową metodą cięcia. Dzięki takiej technice unikamy obrywu kory, którym ryzykujemy przy bezpośrednim cięciu (od razu krok 3). Obryw kory utrudnia drzewu efektywne grodzenie powstałej po cięciu „rany”. Dodatkowo, wykonując ostatnie cięcie należy pamiętać o zachowaniu tzw. obrączki (części tkanki „rodzica”). Jej naruszenie również utrudni drzewu efektywne grodzenie. U niektórych gatunków, obrączka nie jest wyraźnie widoczna – w razie wątpliwości, lepiej pozostawić nieduży kikut niż uszkodzić obrączkę.

Nieprawidłowe cięcia drzew tzw. flush cut Bezwzględnie należy unikać cięć bezpośrednio wzdłuż pnia lub „rodzica”, które po prostu niszczy obrączkę – patrz zdjęcie obok.

Podpowiedź Pamiętaj – każde cięcie odsłania żywą tkankę drzewa i otwiera je na działanie patogenów. Cięcie o dużej średnicy i/lub każde cięcie wykonan nieprawidłowo osłabi strukturę drzewa i może być przyczyną jego uszkodzenia, nawet w dalekiej przyszłości.

Cięcie wykonujemy przy rozgałęzieniu konarów / gałęzi (nie pozostawiamy kikutów). Takie cięcia pozwalają zachować naturalną strukturę drzewa.

Typy cięć – zachowanie struktury drzewa

Ogłowienie / topping

Przycięcie przewodnika drzewa. Dokładnie przemyśl i poznaj konsekwencje zanim ogłowisz drzewo lub wykonasz cięcie konaru o dużej średnicy (powyżej 12cm). Każde cięcie o dużej średnicy ma podobne konsekwencje jak ogłowienie drzewa.

Redukcja / reduction cut

Cięcie polegające na usunięciu gałęzi o większej średnicy (przy rozgałęzieniu). Stosowane przy redukcji korony, ograniczeniu wysokości drzewa.

Usunięcie / removal cut

Cięcie polegające na usunięciu gałęzi o mniejszej średnicy (przy rozgałęzieniu). Stosowane często przy redukcji konarów w kolizji z obiektami lub przy przerzedzaniu korony.

Bezpieczeństwo

  1. Zachowaj zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z pilarki – stosuj odzież ochronną i używaj hamulca łańcucha
  2. Przy cięciu dużych, ciężkich konarów użyj wyobraźni i postaraj się przewidzieć jak upadnie drzewo, zachowaj szczególną ostrożność
  3. Nie pracuj na wysokości bez zabezpieczenia, a już na pewno nie z piłą łańcuchową, internet jest pełen filmów z wypadkami przy takiej pracy, drabina nie jest dobrym narzędziem do pracy na drzewie
  4. Możesz użyć piły na wysięgniku, na rynku jest sporo opcji, relatywnie niedrogich pił i sekatorów na tyczce nawet do 6m długości. Takimi piłami, dzięki konstrukcji ostrza można z łatwością ciąć nawet grube konary.
  5. A najlepiej zatrudnij profesjonalistę 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.